AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA

Program skierowany jest do klas I szkół podstawowych. Nauczyciele realizują program w roku szkolnym 2016/2017, poprzez przeprowadzanie zajęć związanych z bezpieczeństwem oraz z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności - na podstawie otrzymanych materiałów edukacyjnych. Po ich przeprowadzeniu nauczyciele przekazują uczniom dostarczone materiały (książeczki), przeznaczone dla każdego ucznia oraz broszurę informacyjną dla rodziców. Wkrótce zamieścimy relacje z realizacji programu.
                                                                                                                           Wychowawcy klas I

sp80 gdańsk
Informacje dodatkowe