OFERTA EDUKACYJNA

Planując corocznie zajęcia w planie organizacyjnym szkoły mamy na uwadze wszystkich uczniów, stąd znajdują się w nim propozycje  pozwalające im nie tylko uzyskać podstawową wiedzę, ale również ją poszerzyć lub wyrównać braki.

Planując corocznie zajęcia w planie organizacyjnym szkoły mamy na uwadze wszystkich uczniów, stąd znajdują się w nim propozycje  pozwalające im nie tylko uzyskać podstawową wiedzę, ale również ją poszerzyć lub wyrównać braki.

 

  Zapewniamy uczniom:

 

- nauczanie zintegrowane w klasach I-III i blokowe w IV-VI prowadzone od 1 września 1999 roku przy zastosowaniu aktywizujących technik i metod: integracyjnych, tworzenia i definiowania pojęć, hierarchizacji, twórczego rozwiązywania problemów, pracy we współpracy, ewaluacyjnych, gier interakcyjnych,

- naukę w klasach integracyjnych,

- naukę języka angielskiego od klasy I przez wyspecjalizowaną kadrę,

- naukę wychowania fizycznego od I klasy przez specjalistów, dzięki czemu nasi uczniowie, mimo że w szkole nie ma klas usportowionych, osiągają bardzo wysokie wyniki sportowe,

- zajęcia z informatyki w sali z nowocześnie wyposażonymi stanowiskami, z oprogramowaniem Microsoft Windows Millenium Edition, Microsoft Office XP i dostępem do Internetu,

- terapię logopedyczną,

- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w klasach I-VI,

- zajęcia gimnastyki korekcyjnej w klasach I-III,

- zajęcia socjoterapeutyczne z całymi klasami i małymi grupami prowadzone przez pedagoga,

- zajęcia profilaktyczne w klasach I-VI,

- zajęcia w róznorodnych kołach zainteresowań (przedmiotowe, artystyczne, sportowe).

sp80 gdańsk
Informacje dodatkowe