POMOC PEDAGOGICZNA

Logopeda - p.Joanna Sowula 
Terapia pedagogiczna - p.Joanna Sarnacka, p.Dominika Wierzbanowska, p.Cecylia Dolna, p.Ewa Świniarska, p.Dorota Czaboćko, p.Katarzyna Jadeszko, p.Martyna Mysiakowska - wg harmonogramu
Rewalidacja - p.Małgorzata Łapuć, p.Dominika Wierzbanowska, p.Dorota Czaboćko, p.Joanna Sarnacka
Pedagog - p.Cecylia Dolna
Bibioterapia - p.Sławomira Obłąkowska, p.Marta Franaszczuk-Truszkowska
Socjoterapia - p.Iwona Klimaszewska-Niedziela, p.Magdalena Kamieniecka

sp80 gdańsk
Informacje dodatkowe