REDAKCJA

Stronę Szkoły Podstawowej nr 80 redaguje p. Małgorzata Łapuć 
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

 

Za prowadzenie strony klasy oraz świetlicy odpowiadają wychowawcy.

 

 

Aktualizacją FOTOALBUMU zajmuje się p. Jolanta Mielencka 
nauczycielka matematyki (klasy 4-7) oraz p.Katarzyna Jadeszko nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej (klasy 0-3).

 

Niezbędną pomoc techniczną oferuje nam  p. Jarosław Sztygar.

 

Pomoc graficzną zapewnia nam  p.Bartłomiej Łapuć
absolwent Szkoły Podstawowej nr 80.

sp80 gdańsk
Informacje dodatkowe