SZKOŁA W RUCHU

Z ostatniej chwili:

WCZORAJ PRZYSZEDŁ EMAIL O TREŚCI: 

"Gratulacje. Osiągnięcia zgłoszone w ramach akcji "Ćwiczyć każdy może" zostały zakceptowane. Twoja szkoła otrzymuje tytuł Szkoły w Ruchu!"
JESTEŚMY SZKOŁĄ W RUCHU!!!
 TAKICH SZKÓŁ i PRZEDSZKOLI W WOJ.POMORSKIM JEST 96!!! 
                                                          


MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ OGŁOSIŁ ROK SZKOLNY 2013/2014
ROKIEM SZKOŁY W RUCHU

Postanowiliśmy ubiegać się o przyznanie tytułu ”Szkoły w Ruchu”. W związku z tym zgłosiliśmy swój udział wogólnopolskiej akcji „Ćwiczyć każdy może”. W ramach tej akcji należy udokumentować trzy obszary tematyczne realizowane w szkole związane z aktywnością ruchową. Zdecydowaliśmy o wyborze zadań z obszaru 1, 2, 5 i 7-go.
 
Regulamin Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej „Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu - pobierz
Obszar 1 - zajęcia edukacyjne z wychowania fizycznego
Obszar 2 - alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego
Obszar 5 - pozalekcyjne zajęcia sportowe
Obszar 7 - zajęcia niezorganizowane
sp80 gdańsk
Informacje dodatkowe