SZKOLNY KLUB BEZPIECZEŃSTWA

Nasza Szkoła należy do Szkolnego Klubu Bezpieczeństwa, projektu przeznaczonego dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych. Celem klubu jest aktywne działanie na rzecz ekologii i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród lokalnej społeczności - w szkole, jak i poza nią.
SKB to możliwość wykorzystania teoretycznej wiedzy z zakresu ekologii i wychowania komunikacyjnego w praktycznym działaniu!
 
sp80 gdańsk
Informacje dodatkowe